Cây kim ngân tài lộc

Cây kim ngân tặng khai trương đẹp và sang trọng, cây mang ý nghĩa tiền tài và may mắn nên thích hợp tặng khai trương, tặng tân gia. Cây có khả năng chịu bóng dâm, thích hợp làm cây bầy trong văn phòng, đại sảnh.