hoa sinh nhật-999 bông hồng

hoa sinh nhật khổng lồ này được làm rất kỳ công có tới 999 bông hồng- mang ý nghĩa mãi mãi yêu em bó hoa cũng thay lời người tặng nói rằng mãi yêu em, cũng như lời hứa son sắt của bạn dành cho người ấy.